Okul Çağı Çocukların Sorunlu Davranışları

 

Yerinde duramayan, sırasında oturamayan bir başından bir sonuna öğretmenin okuduğunu yakalamaya çalışan, ders esansında çok konuşan ve arkadaşlarını da konuşturan, ödevlerini yapmayıp gelen ve sürekli okul araç gereçlerini bundan yaklaşık 10-15 yıl önce evde unutan çocuklar yaramaz ya da temel diye isimlendirilirdi. Bu yaramaz çocuklar üzerinde öğretmenler bin bir çeşit yolu deneyip sonunda da usanır, velisini çağırarak, toplantılarda kötü örnek çocuk ilan edip, onları sonra da olduğu gibi kabullenmek zorunda kalırdı. Sadece öğretmenler değil, bir süre sonra aileleri ve sınıf arkadaşları da bu çocukları olduğu gibi kabul edip müdahaleye girişmezlerdi.

Eğitim alanında yıllar geçtikçe yenilikler birbirini takip etti. Teknolojiyi hem öğretmen hem de öğrencilerimiz daha sık kullanmaya başladı, eğitim alanında psikolog ve pedogoglarımız daha sık görev almaya başladı. Batı dünyasının araştırmalarını takip fırsatından yararlanarak gözümüzde bu yaramaz çocukların yüzü değişti. Şimdi kendilerini derslerine veremeyen bir çocuğun hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, aile çatışmaları, özgüven probleminin tehdidi altında yatabileceğini düşünüyoruz. Birçok okul başarısı düşük olan okul çağı çocuğunun okula uyum sağlamakta isteksizlik yaşamasının nedeni bir şekilde kendisini akranlarından farklı hissetmeye başlamasıdır. Zihinsel açıdan gerek yetişemediğini ya da akademik bazı kazanımları edinemediğini hissetmesi, diğerleri ile gerek ruhsal açıdan aynı zihin rahatlığı ve moralde olmayışı diğerlerinden çocuğu farklı olduğunu hissettirir. Problemi çocuk çözmeye çalışırken yetişkinler de çabalamadığı ya da daha fazla öğrenmesi gerekçesiyle baskı uyguladığında çabalaması gerektiği gerçeğinden çocuk kaçmaya başlar.

Zamanla kaçış, geriye dönülmez açıklıkları getirir. Tembel ya da yaramaz kalıpları ile çocuk etiketlenir, özgüvenini kaybeder, istese de bundan sonra yapamayacağını düşünmeye başlar, okuldaki programın oldukça gerisinde kalır ve üzerine geçmesi gereken konular bir yük gibi binmeye başlar. Sınıfı bu süreç değersiz bulmayla başlayıp, okulu bırakmaya, hayatını yanlış yönlendirmeye kadar gidebilir.

Çocuk okula adapte olamamışsa, okul başarısını yakalayamamışsa, son dönemlerde okul başarısında düşüş yaşanıyorsa, davranışları ya da ilgisizli ile ilgili şikâyetler geliyorsa bu nedenle önce sorunu anlamaya çalışmakta fayda vardır.

Neler yapılabilir?

  • Çocuğun hislerini anlamak için çaba gösterin. Tam olarak sevmediği şeyin ne olduğunu tespit edin. Çocuk bazen okula gitmek istemiyorum dese de ‘Benle arkadaşlarımın dalga geçmesi beni çok üzüyor’ ya da ‘Okulda çok eziliyorum’ cümlesini ifade etmeye çalışır. Çocuğun gerçek problemini sizin sorularınız açığa çıkarabilir. Çocuğa böyle bir durumda özgüvenini arttırma ve savunma stratejilerini öğretebilirsiniz.
  • Çocukların frekansından giderseniz, sizinle çok güzel işbirliği yapar. Çabalaması gerektiğine ve güçlükleri sabır ve çabayla gerçekten birlikte aşacağınızı onlara açıklayabilirsiniz. Bu konuda bir anlaşma yapın ve bazı sorumluluklarınızı birbirinize yerine getireceğinize dair sözler verin. (bazı durumlar için siz de söz verin)
  • Okul fobisi, dikkat eksikliği, özgüven eksikliği, ayrılık anksiyeti gibi sorunların olup olmadığını kontrol etmek için çocuk testleri ile ilgilenen bir psikologa ya da kuruma başvurun. Psikolog size bir sorun varsa da yoksa da size eksikliklerini hangi tutum ve davranışlarla tamamlamanız gerektiğini açıklar ve yol gösterebilir.

Çocuklarda sorunlu davranışlar; Çocuklarda görülen şiddetli ağlama, kendine vurma, bağırma, anneye vurma, çevresindekilere vurma, sürekli vücudun herhangi bir yerini ısırma, elini ısırma, karşısındakini ısırma, tırmalama, saç çekme, tükürme, salyası ile oynama, kendisini yere atma, damak emme, parmak emme, tırnak yeme, gerginlik ve hırçınlık içeren davranışlar çocuklarda görülen sorunlu davranışlardır.

Neden ortaya çıkar?

Genellikle bu tür davranışlar bir tepki olarak ortaya çıkar. İstediği bir şeyi çocuk elde etmek ya da istemediği şeyden kurtulmak için bir ifade biçimi seçer. Bu sorunlu davranışları, seçtiği ifade biçimi yanlış yönlendirilmişse alışkanlık edinir ve devamlı kullanmaya başlar. Ailenin tutum ve davranışlarının rolü sorunlu davranışlarda büyüktür. Ebeveynler arası tutarsızlık, ebeveyn çatışmaları, çocuğu aşağılama, suçlama, ısrar etme, korkutma, yanlış ödüllendirme, yanlış cezalandırma, kendinden uzaklaştırma, sevgisiz büyütme gibi yaşantılar çocuğun davranışlarına yansır.

 

 

Bir önceki yazımız olan Çocuğa Davranış Eğitimi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiketler

Anne Günlüğü