Doğumda Komplikasyonlar: Doğum Komplikasyonları

Doğumda Komplikasyonlar: Doğum Komplikasyonları

Doğum sırasında meydana gelen rahatsızlıklardan bahsetmek istiyoruz. Doğum komplikasyonları şunlardır:

Doğumda gecikme: Anormal şekilde uzayan bir doğum, anne için çok yorucu olacağı gibi fötus için de tehlikelidir. Bu nedenle, modern doğum bilgisi gelişmeyi saptamaya çok dikkat eder. Eğer tutarlı bir gelişme varsa ve anne de fötus da iyi ise herhangi bir şey yapmak gerekmez. Gelişme iyi değilse, doğum uzmanı tarafından dikkatle incelenerek gecikmenin neden meydana geldiği ve neler yapılması gerektiği saptanmalıdır. Gecikme, genellikle uterus kasılmalarının zayıflığı yüzünden olur. Bu durumda oksitosin verilmeye başlanır. Faydası olmazsa, ya da bebek annenin pelvisinden geçemeyecek kadar büyük olduğu için oksitosin verilmemesi gerekiyorsa, sezaryen ameliyatı zorunlu olacaktır. Doğumun ikinci dönemindeki gecikme forsepsle doğumu veya vakum ekstrak-siyonu gerektirir.

Malpozisyon: Bebeğin dünyaya gelirken normal gelişine verteks gelişi denir. Başın yerleşimini saptamak zordur. Fötusun kafatasındaki iki kemiğin birleştiği yer hissedilerek başın yerleşimi genellikle anlaşılır. Bazen baş oksipitopos-terior durumda iken —ki bebek burada öne bakar durumdadır— yüzü pubise dönük olarak doğar. Bazen de bu durumda veya transvers durumda başın çıkması engellenmekte ve ancak forseps ya da vakum yöntemi ile doğum olmaktadır. Forseps uygulanmadan önce doğum uzmanı başı doğru yönde çevirmelidir. Bunu eliyle yaparsa elle rotasyon, forsepsle yaparsa forseps rotasyonu denir. Rotasyon anne için sıkıntılı olacağından ya lokal anestezik uygulanır ya da epi-dural blok yapılır. Ender durumlarda genel anestezi yapılır. Bu manevra ancak serviks tamamen açıldığı ve fötus doğmaya hazır duruma geldiği zaman uygulanır.

Malprezantasyon (hatalı geliş): Bebeğin başından önce diğer vücut kısımlarının gelmesine hatalı geliş denir. En çok görülen ve en önemli hatalı geliş şekli, makatla geliştir. Makatla gelişte doğum süreci normal seyreder. Fakat ikinci dönemde kollar ve arkadan gelen baş kurtulurken dikkatli olmak gerekir. Baş için genellikle forseps kullanılır, lokal anestezik veya epidural blok şarttır. Ender olarak genel anestezi gerekir.

Fötal distress: Doğum sırasında fötus oksijen eksikliği çekebilir. Uterus kasılmaları plasentanın kan damarlarını sıkıştırıp oksijenden zengin kanın taşınmasına engel olduğu zaman bu durum ortaya çıkar. Normal durumlarda oksijen eksikliği, kasılmalar arasında uterus gevşeyip kan damarları açıldığı zaman hızla giderilir. Bazen bu yeterli boyutlarda olmaz ve oksijen eksikliği fötal distresse neden olur. Fötal kalbin dinlenmesi ile ya da fötal kalp monitörünün tra-sesine bakarak tanı koymak mümkün olur. Fötal distress olduğu zaman kalp anormal derecede yavaşlar veya bazen anormal şekilde hızlanır ve düzensiz çalışır. Fötal kalp trasesinde karakteristik değişiklikler görülür. Fötal kan örneği alınıp incelenirse, oksijen azalmasının işareti olarak yüksek asidite görülür. Bazen bu durumdaki fötusun barsaklarından amnios kesesine mekonium geçer ve amnios suyunu boyar. Sıvının mekonium ile boyanması fötal distressin değişmez bir işareti değildir, fakat bu görünüm doğum uzmanını uyanık olmaya çağırır.

Fötal distress tanınırsa, fötus mümkün olduğu kadar çabuk doğurtulmalıdır. Bu acil sezaryen ameliyatı demektir. Ya da serviks tamamen açılmışsa forsepsle doğum yaptırılır. Neyse ki vakaların çoğunda, tanı erken konabilir ve bebek doğduktan sonra sürekli bir yetersizlikten rahatsız olmaz.

Forsepsle doğum: Modern doğum forsepsleri hafif ve bebeğin başına rahatça uyacak şekildedir. Forseps kullanmak doktorun normal doğamayan çocuğu yavaşça çıkarabilmesine olanak sağlar. Bu durum ya uterus kasılmalarının yeterince kuvvetli olmamasından ya da annenin tam zamanında yeterli şekilde ıkınama-masmdan ileri gelir. Fötal distress olduğu zaman da doğum hızlandırılmalıdır. Bu durumda forseps bebeği gereksiz yere sıkıntı çekmekten kurtarmak için kullanılır.

Forseps sadece doğum sürecinin ikinci döneminde serviks tamamen açıldığı zaman ve va-jinadan bebeğin çıkması için uygun yer olduğu zaman kullanılır, bkal anestezi şarttır. Genel anestezi de ender durumlarda gerekli olur. Forseps kullanıldığında perine normalden fazla gerilir. Derinin yırtılmaması için genellikle epizyotomı gerekir. Doğum sırasında bebeğin başını korumak için forseps kaşıkları başın etrafına iyice yerleştiği için kaşıkların değdiği yerlerde kırmızı lekeler olur. Bu işaretler bazen bebeğin yüzünde de görülür. Bu işaretler ve forsepsle doğum sonucu oluşan hafif çürükler çabucak solar ve genellikle doğumdan sonraki 48-72 saatte tamamen kaybolur. Foreepsle doğum, ilk çocuğunu doğuran kadınlarda ve epidural blok yapılanlarda daha çok uygulanır. Komplikasyon olan her vakada forseps gerekebilir.

Vakum ekstraksiyon: Forsepsle doğumun bir alternatifidir. Annenin gayreti yeterli olmadığı durumlarda doğuma yardımcı olmak anlamına gelir. Küçük, metal bir emme başlığı, bir pompaya bağlanmış olarak bebeğin başına uygulanır. Emme başlığını yavaşça aşağı doğru çekerek bebeğin başı vajinanın girişinden kurtarılır ve doğum normal şekilde tamamlanır.

Vakum ekstraksiyon bazı doğum kliniklerinde çok revaçtadır ve bazı Avrupa hastanelerinde forsepsin yerini tamamen almıştır. Küçük bir dezavantajı vardır, emme başlığının uygulanması bebeğin kafasında lokalize, daire şeklinde bir çürük meydana getirir. Bu başlangıçta biraz kötü bir görünümdür, fakat doğumdan sonra ki 48 saat içinde hızla kaybolur. Foraeps gibi vakum ekstraktör de sadece doğum sürecinin ikinci döneminde serviks tamamen açıldıktan sonra doğumu tamamlamak için kullanılır.

Postpartum kanama ve plasentanın içeride kalması: Plasentanın çıktığı doğumun üçüncü dönemi bazen sorunlara neden olur. Genellikle bebek dünyaya gelir gelmez, uterus kasılarak plasentayı bağlarından ayırır ve serviksten aşağıya kolaylıkla dışarı çıkabileceği vajinanın üst kısmına doğru iter. Bu kasılma önemlidir, çünkü plasenta ayrıldığı zaman uterusta bazen açık bir yüzey kalır. Kuvvetli bir kasılma kan damarlarını sıkıştırıp kapayarak kanamayı durdurur. Kasılma kanamayı kontrol edecek kadar güçlü değilse, doktor hemen plasentayı elle çıkarma girişiminde bulunur ve kol toplardamarından bir enjeksiyon daha yapar. Bazen kan nakli de gerekir.

Postpartum kanama tehlikesi doktorlar ve ebeler tarafından çok iyi bilinmektedir. Derhal gereken tedaviyi yapacaklardır. Bu durumda çok fazla kan kaybı olmadan hızla hareket etmek gerekir.

Anne Günlüğü

1 YORUM

  1. Bence doğum çok zor ama normal doğum